UMED eduroam

Sieć Wi-Fi eduroam w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Informacje ogólne

 Celem projektu eduroam jest stworzenie dostępu do sieci bezprzewodowych (wifi) dla wszystkich partnerów przynależących do projektu eduroam. Umożliwia to łączenie się na wszystkich uczelniach partnerskich tymi samymi poświadczeniami. Z sieci eduroam może korzystać każdy pracownik i student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiadający uczelniane konto pocztowe. Wymogiem koniecznym do skorzystania z sieci eduroam jest zaakceptowanie regulaminu sieci dostępnego tutaj.

(w celu akceptacji regulaminu pracownicy logują sie wg wzoru imię.nazwisko@office365.umed.pl
Studenci logują się wg wzoru imię.nazwisko@stud.umed.lodz.pl) 

 Aktualna lista miejsc w Polsce, w których można skorzystać z sieci eduroam dostępna jest pod adresem http://www.eduroam.pl.

Pełny regulamin eduroam znaduje sie na stronie eduroam.pl

DOSTĘPNOŚĆ EDUROAM W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI:

pl. Hallera 1B

pl. Hallera 1E

ul. Żeligowskiego 7/9

ul. Jana Muszyńskiego 1

ul. Jana Muszyńskiego 2

ul. Jaracza 63

ul. Pomorska 251 Budynek CKD

ul. Pomorska 251 Budynek C5

ul. Pomorska 251 CSM piętro 12,13

ul. Pomorska 251 Budynek BIT

ul. Mazowiecka 15

ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981r. 2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie

Deklaracja dostępności